Nocom förvärvar Northern – lönsamt programvaruföretag inom informationssäkerhet

Nocom AB, noterat på Attract 40 på Stockholmsbörsens O-lista, har förvärvat det svenska programvaruföretaget Northern Parklife AB (Northern). Företaget har ledande, egenutvecklade programvaror inom Storage Resource Management (SRM), heltäckande lösningar för effektiv hantering av den stora mängden information, som dokument och e-postmeddelanden, i företags nätverk. Northern har en årsomsättning på cirka 20 miljoner kronor och sysselsätter 22 personer, varav sju i USA. Köpeskillingen uppgår till 17 miljoner kronor, med en tilläggsköpeskilling på 7 miljoner kronor fördelat på tre år. Northern kommer att verka som ett självständigt bolag inom Nocoms programvaruverksamhet, där även IAR Systems ingår. Northerns programvaror blir också ett viktigt tillskott i systerbolaget Nocom Securitys produktportfölj i Norden och Baltikum. Genom Nocom Security får Northern omedelbar tillgång till ett stort, etablerat nät av återförsäljare och deras kunder. Det innebär synergier för företagen på 3 – 5 miljoner kronor redan i år. – Northern har många av de kvaliteter vi söker vid förvärv. Det är ett stabilt och lönsamt företag med en ledande position och unik kompetens inom sitt segment. Därtill har företaget en stark och drivande ledning, säger Stefan Skarin, vd och koncernchef i Nocom. – Northern verkar på det expansiva informationssäkerhetsområdet och har lyckats mycket väl internationellt. Vi ser stor potential både till fortsatt tillväxt och till synergier med andra verksamheter inom Nocomkoncernen. Nocom förvärvar Northern av bolagets två grundare samt 3i. Thomas Vernersson, en av grundarna, kvarstår i sin roll som vd i bolaget. 3i är verksamt inom private equity och riskkapitalbranschen och är noterat på Londonbörsen. – Vi ser fram emot att ha Nocom som ny ägare. Inom Nocomkoncernen finns både resurser och kompetens som ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet, säger Thomas Vernersson. – Med en industriellt stark och engagerad ägare har vi stora möjlighet att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns på marknaden. Northern, som har sitt huvudkontor i Stockholm, grundades för drygt tio år sedan. Sedan 1999 driver företaget även ett dotterbolag i USA, som servar den nordamerikanska marknaden. Företagets programvaror är välkända och etablerade på marknaden, inte minst internationellt. 90 procent av försäljningen sker till utlandet, främst USA. Den heltäckande lösningen Northern Storage Suite ger kunderna bättre överblick och lägre kostnader för sin informationslagring. De konstant ökande informationsmängderna ställer allt större krav på effektiv lagring. Northerns programvaror svarar väl upp mot företagens behov och ger en automatiserad hantering av de totala lagringsresurserna. Fler än hälften av företagen på Global Fortune 100 har valt en lösning från Northern för sin informationslagring. Northern har erhållit en rad internationella utmärkelser, som visar på företagets tydliga teknikförsprång på marknaden. Bland kunderna som valt att standardisera på Northerns lösningar märks världsledande företag som Microsoft, Shell, Nokia, Eastman Kodak och Citibank. Northerns programvaror används också av organisationer och myndigheter runt om i världen, samt av ett flertal universitet. – Northern Parklife kommer nu in i en större struktur med utmärkta förutsättningar för både synergier och fortsatt utveckling. Vi är också mycket nöjda med att ett svenskt börsnoterat bolag blir nya ägare, säger Christer Nilsson Director 3i Nordic och rådgivare till 3i Group plc.