Nocom genomför nyemission för expansion

Nocom genomför nyemission för expansion Nocom genomför en nyemission om 18,0 MSEK riktad till i huvudsak institutionella investerare. Emissionen sker enligt beslut av Nocoms styrelse den 3 maj 2004 samt med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 26 april 2004. Den riktade emissionen genomförs för att finansiera förvärvet av det danska bolaget Tempest A/S samt för att förstärka ägarbilden. Nyemissionen omfattar 3.757.000 aktier av serie B och medför en utspädning om 9,1 procent av rösterna och 11,7 procent av kapitalet. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 1.000.000 A-aktier och 31.045.504 B-aktier. - Att Nocom idag är ett stabilt och lönsamt företag har skapat förutsättningar för expansion. Emissionen och förvärvet lägger grunden för ytterligare tillväxt - utan att vi behöver ge avkall på vårt mål om långsiktig lönsamhet, säger Stefan Skarin, vd, Nocom. - Det är glädjande att Nocom attraherar nya institutionella investerare. Den förstärkta ägarbilden är mycket positiv för Nocom och för aktieägarna, säger Christer Magnusson, styrelseordförande i Nocom. Kaupthing Bank Sverige är Nocoms finansiella rådgivare i transaktionen. Telefonkonferens idag, den 3 maj, klockan 15:00 Nocom inbjuder till telefonkonferens måndagen den 3 maj klockan 15:00 där vd Stefan Skarin svarar på frågor. För att delta i konferensen, vänligen ring 08- 600 53 81 och ange kod 892285. Konferensen hålls på svenska. Vänligen meddela deltagande i telefonkonferensen till agneta.forssen@nocom.se För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Christer Magnusson, styrelseordförande, Nocom mobil: 0708 - 55 34 77 e-post: cm.fardledning@telia.com Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem teknikområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom har cirka 75 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/03/20040503BIT20120/wkr0002.pdf