Nocom har 86,5 procent av kapital och 87,7 procent av röster i TurnIT

Den förlängda anmälningsperioden till Nocoms offentliga erbjudanden till aktieägarna i TurnIT löpte ut den 28 april 2006. TurnIT ingår i Nocomkoncernen sedan den 22 mars 2005 och aktien avnoterades från Stockholmsbörsen för ett år sedan. Anslutning till budet vid den förlängda anmälningstidens utgång den 28 april 2006 Aktieägare representerande 1.863.976 aktier av serie A och 155.224.298 aktier av serie B i TurnIT, motsvarande cirka 86,5 procent av kapital och cirka 87,7 procent av röster har accepterat Nocoms erbjudande. Redovisning av vederlag Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterat Nocoms erbjudande under den förlängning av anmälningsperioden som pågått till den 28 april 2006 beräknas kunna påbörjas omkring den 5 maj 2006. Förlängning av bud Nocoms styrelse har beslutat att ge kvarvarande aktieägare i TurnIT fortsatt möjlighet att acceptera budet och anmälningsperioden förlängs därför till måndagen den 12 juni 2006, klockan 15.00.