Nocom i förhandlingar om förvärv av Bizit

Nocom i förhandlingar om förvärv av Bizit Nocom AB förhandlar om köp av IT-säkerhetsföretaget Bizit AB. Parterna har tecknat ett intentionsavtal där Nocom förvärvar samtliga aktier i Bizit. Anders Jonsson, vd Nocom - I och med globaliseringen av nätverk, utvecklingen av infrastruktur för mobiltelefoni samt Internets segertåg över världen har säkerhetsfrågorna hamnat i fokus. Bizits kompetens är ett utmärkt komplement till Nocoms produkter och tjänster. Peter Cederqvist, vd Bizit - Genom Nocom blir det möjligt för oss att förverkliga vår planerade geografiska expansion samtidigt som det medför att vi blir synligare på marknaden. Vidare ökar förutsättningarna för Bizit att åta sig fler stora och mer omfattande uppdrag. Bizit har specialiserat sig på IT-säkerhet och elektronisk handel. Antalet anställda är idag 36 och omsättningen för 1999 beräknas uppgå till 40 miljoner. Bland kunderna märks ASG, Svenska Spel, Sifo, Telia Infomedia och Volkswagen. Med hjälp av Bizits samlade kompetens kring IT-säkerhet och säker elektronisk handel kan Bizit ta helhetsansvar för företags och organisationers IT- verksamhet genom att erbjuda alltifrån analys, förstudier, projektledning, utveckling och implementering till det löpande arbetet med drift och underhåll. Bizit är specialiserade inom två verksamhetsområden, Bizit SafeNet, samt konsultverksamheten Bizit Integration Group med spetskompetens inom IT- säkerhet, infrastruktur och kommunikation. Nocom erbjuder programprodukter och teknisk kompetens för att utveckla och implementera affärskritiska datasystem relaterade till området Internet, extranät och intranät. Kunderna är medelstora till stora företag och organisationer i de nordiska länderna. Några exempel på kunder är Ericsson, Telia, Volvo, MeritaNordbanken, Föreningssparbanken, Folksam, Transcom, Uppsala Energi, Pripps Ringnes och Den Norske Bank. Nocom har under första kvartalet 1999 utökat tjänste- och produkt- utbudet genom att erbjuda lösningar för nästa generation av Internetklient, WAP-telefonen, i samarbete med Nokia. För mer information, kontakta: Nocom AB: Anders Jonson, tel 0708-655301 Bizit AB: Peter Cederqvist, tel 0704-269001 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00100/bit0001.doc