Nocom och Celo inleder nordiskt samarbete kring säkerhetsprodukter för e-handel

tisdag den 17 augusti 1999 Nocom och Celo inleder nordiskt samarbete kring säkerhetsprodukter för e-handel. Nocom och Celo Communications har inlett ett samarbete på den nordiska marknaden kring Celos kompletta sortiment av säkerhetsprodukter för säker e- handel och kommunikation över Internet. Celo har utsett Nocom till distributör av Celos produkter på den nordiska marknaden. Nocom tillhandahåller även support, utbildning samt expertstöd för produkterna. Avtalet innebär att Nocom levererar marknadens bästa säkerhetsprodukter till kunder och partners som ett komplement till den övriga produktportföljen av avancerade Internetprodukter. Utöver detta kommer Nocom och Celo att samarbeta i stora projekt och med utveckling av nya mobila lösningar kring de nya system som kommer genom WAP- tekniken. - För kommersiella e-handelslösningar och de nya mobila tjänsterna, behövs pålitliga säkerhetslösningar. Med Celos marknadsledande produkter blir vår säkerhetssatsning komplett. Genom vårt förvärv av Bizit har vi en djup säkerhetskompetens kring större säkerhetsprojekt i bolaget, där vårt samarbete med Svenska Spel kanske är vår bästa referens, säger Anders Jonson, VD på Nocom. - Nu kan vi som totalleverantör erbjuda både produkter och kompetens av säkerhets-lösningar till kräsna företag och partners i de nordiska länderna, avslutar Anders Jonsson. - Nocoms långa erfarenhet och starka ställning på Internet marknaden gör dem till en perfekt partner för Celo, säger Sören Olsson, VD på Celo. - Vår starka expansion i övriga världen gör att vi måste ha en trygg och kompetent partner på vår hemmamarknad. Samarbete kring ny teknik som WAP och digitala signaturer kommer ytterligare att stärka Celos och Nocoms marknadsposition avslutar Sören Olsson. Celo Communications är ledande leverantör av kompletta säkerhetslösningar för elektronisk handel, digitala signaturer och säker kommunikation. Celos produkter är baserade på PKI (Public Key Infrastructure) och är designade för att snabbt och enkelt integreras med befintliga system. Celos produkter används dagligen av tusentals användare inom områden som Internetbanker, virtuella privata nätverk (VPN), säker e-post, m.m. Celo Communications grundades 1997 och är idag ett globalt säkerhetsföretag under stark tillväxt. För närvarande arbetar ca 50 personer inom företaget som har kontor på Irland samt i Sverige, USA, Tyskland och Holland. Frågor som rör pressmeddelandet besvaras av: Anders Jonson, VD Nocom, 0708-65 53 01 Stefan Edholm, Marknadschef Nocom 0708-65 10 57 Lars Qvist, VD Celo Communications , 0706-09 0945 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/17/19990817BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/17/19990817BIT00100/bit0002.pdf