Nocom och Centura i unikt svenskt-amerikanskt samarbete kring WAP

Nocom och Centura i unikt svenskt-amerikanskt samarbete kring WAP Nocom AB och Centura har slutit ett samarbets- och utvecklingsavtal kring WAP (Wireless Application Protocol), vilket stärker parternas ställning inom mobilt Internet. Avtalet, som är en utökning av tidigare samarbete mellan företagen, gäller såväl försäljning internationellt som en fortsatt utveckling av WAP. Att ett amerikanskt mjukvaruföretag väljer ett svenskt företag som partner i sin produktutveckling för världsmarknaden, är ett bevis på hur långt framme Sverige ligger på det här området. Amerikanska Centura Software Corporation har rönt stor uppmärksamhet i hemlandet den senaste tiden för sina tekniska innovationer inom e-handel för mobila datorenheter som Windows CE och PALM Pilot. I början av november lanserades Centuras lösning eSNAPP, som gör det enkelt att anpassa företags befintliga e-handelssystem till de nya handdatorer som kommer på bred front. Samarbetet mellan Nocom och Centura kommer främst att inriktas på en vidareutveckling av eSNAPP för WAP. Företagen skall också arbeta tillsammans med marknadsföring av WAP Direct och eSNAPP internationellt, samt driva gemensamma kundprojekt. Redan under det första kvartalet 2000 räknar företagen med att en första version av Centuras WAP-anpassade eSNAPP kommer att finnas tillgänglig. - Detta är ett internationellt erkännande och genombrott för Nocoms WAP- satsning, främst på den amerikanska mjukvarumarknaden. Vårt samarbete kan öppna dörren för fler svenska företag på den amerikanska marknaden, säger Anders Jonson, vd på Nocom - Det allt större antalet användare av mobila klienter mot företagens olika system kräver stabila plattformar som eSNAPP och WAP. Nocoms utvidgade samarbete med Centura innebär att vi påskyndar utbyggnaden av vår tjänstesida, avslutar Anders Jonson. - Vi har samarbetat med Nocom i sju år och deras förståelse kring mobilitet och WAP är det vi behöver för att kunna anpassa och vidareutveckla eSNAPP till en ledande plattform för mobil integration, säger Joe Falcone, Chief Technology Officer på Centura. - Det är flera år sedan försäljningen av mobiltelefoner gick om persondatorförsäljningen. Framtiden ligger helt klart i WAP. Att vi valt ett europeiskt bolag som samarbetspartner är ett bevis på hur långt framme de ligger inom utvecklingen av WAP-tjänster - inte minst genom att två ledande mobiltelefonföretag som Ericsson och Nokia finns i regionen, betonar Joe Falcone. Frågor som rör pressmeddelandet besvaras av: Anders Jonson, vd, Nocom AB, 0708 - 65 53 01 Stefan Edholm, marknadschef, Nocom AB, 0708 - 65 10 57 Joe Falcone, CTO Centura Software Inc., joe.falcone@centurasoft.com Se även www.centurasoft.com. WAP Direct är utvecklat i ett samarbete mellan Nocom och Europolitan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00080/bit0002.pdf