Nocom och Europolitan skapar bolag för mobilt intranät/extranät

Bolagsbildning skapar unik aktör på mobilmarknaden Nocom och Europolitan skapar bolag för mobilt intranät/extranät Europolitan och Nocom bildar ett gemensamt bolag för marknadsföring och försäljning av mobila Internettjänster för företag. I bolaget kombineras en ledande mobiloperatörs alla resurser med IT-företagets kunskap om hur man bygger effektiva intranät- och extranätlösningar. Det gemensamma bolaget ska bland annat marknadsföra tjänsten WAP Direct i Sverige och utlandet. Bolaget, MR Mobile Relations AB, kommer att erbjuda företagsmarknaden mobila IT-lösningar via GSM, GPRS och SMS. Med Mobile Relations tjänster kan företag enkelt och säkert göra sina extranät eller intranät mobilt tillgängliga för sina kunder eller medarbetare. Genom att Nocom och Europolitan nu bolagiserar denna verksamhet skapas en unik aktör som kan fokusera på att skapa kostnadseffektiva och kundanpassade företagslösningar som når användare över hela GSM-världen. "Det känns mycket bra att kunna lägga våra samlade resurser i ett bolag. Vi kommer nu att kunna erbjuda, såväl nationella som internationella företag, en partner som låter företagens befintliga IT-lösningar växa in i det mobila samhället", säger Jon Risfelt, vd för Europolitan. "Vi hjälper helt enkelt företag att maximera tillgången till företagsspecifik information via mobilen." Bolaget blir en gemensamt ägd så kallad service provider, genom vilken Europolitan och Nocom tillsammans bland annat kommer att marknadsföra och 1 sälja WAP Direct samt erbjuda företagskunder sina konsulttjänster. Mobile Relations kommer också att arbeta för utvecklingen av internationella kundlösningar, framförallt genom systerföretagen inom Vodafone-gruppen. Detta skapar helt nya möjligheter för alla stora globala företag som har ambition att erbjuda mobila tjänster för kunder, anställda och partners över hela världen. Även andra operatörer kommer att kunna få tillgång till tjänsterna. "Mobile Relations kommer att komplettera våra övriga mobila tjänster och tillsammans kommer vi att vara den första fullservicepartnern för företagsmarknaden", säger Anders Jonson, koncernchef för Nocom. "När nu både WAP och andra mobila terminaler finns tillgängliga på marknaden ökar efterfrågan snabbt på säkra och kostnadseffektiva helhetslösningar för de mobila tjänsterna." Europolitan och Nocom har haft ett nära samarbete sedan september 1999 och då närmast arbetat med att marknadsföra och sälja trådlösa tjänster till företagskunder. MR Mobile Relations AB inleder sin verksamhet idag den 3 oktober och kommer att ha sitt säte i Stockholm. Vd blir Göran Brandt, som närmast kommer från en position som ansvarig för affärsutveckling för telekomsektorn på Nocom. Bolaget ägs till 51 procent av Europolitan och till 49 procent av Nocom. Nocoms och Europolitans gemensamma koncept WAP Direct används idag av bland annat Scandic Hotel, SkandiaBanken och SEB Enskilda Banken. PRESSINFORMATION Information till pressen hålls tisdagen den 3 oktober klockan 11 i Europolitan Holdings lokaler på Biblioteksgatan 11, Stockholm. Vid informationen deltar Göran Brandt, blivande vd för MR Mobile Relations AB och Jon Risfelt, vd och koncernchef för Europolitan samt Anders Jonson, koncernchef, Nocom, och Tomas Nygren, vd, Nocom. Europolitan AB är en svensk GSM-operatör som prioriterar service och kvalitet. Företaget har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ledande i utvecklingen av tekniskt avancerade tjänster för GSM900/1800. Europolitangruppen, som även omfattar börsnoterade moderbolaget Europolitan Holdings AB samt Europolitans 1) WAP Direct® gör det möjligt att enkelt driftsätta och hantera avancerade ® mobila informationstjänster. WAP Direct använder Europolitans infrastruktur för att knyta ihop företagens system med de mobila kunderna, oberoende av operatör. Det är en av de säkraste lösningarna på marknaden och systemet kan nås från alla länder som stödjer dataöverföring via GSM. systerbolag Europolitan Stores AB, Ocom AB och Doberman AB, sysselsätter omkring 1200 personer. Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40 (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London och Warszawa. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 220 personer. För mer information kontakta: Göran Brandt, blivande vd, MR Mobile Relations AB Telefon: 0708-65 10 17 e-post: goran.brandt@nocom.se Tomas Nygren, vd, Nocom AB Telefon: 0708-65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se Jon Risfelt, vd och koncernchef, Europolitan, Telefon: 0708-33 10 01 e-post: jon.risfelt@europolitan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00060/bit0002.pdf