Nocom omstrukturerar verksamheten i Göteborg

Nocom omstrukturerar verksamheten i Göteborg För att anpassa verksamheten till rådande marknadssituation omstrukturerar Nocom sin verksamhet i Göteborg. Marknaden för utveckling av multimedialösningar, vilket har varit huvudverksamheten på Göteborgkontoret, har vikit markant och Nocom har därför beslutat att idag varsla 14 personer om uppsägning. Kompetensinriktningen för Göteborgskontoret i framtiden blir systemdesign och systemutveckling kopplad till Nocoms programvaror. Rekrytering av ytterligare systemdesigners och systemutvecklare kommer att påbörjas inom kort. "Denna åtgärd innebär att vi renodlar verksamheten mot systemdesign och systemutveckling och vi kommer att ha ett starkare erbjudande till våra kunder i Göteborg. Detta ligger helt i linje med våra kunders efterfrågan och Nocom Communications kärnverksamhet. Dessutom ger det oss en bättre kraft och en lönsam verksamhet vilket gynnar vår satsning" säger Stefan Skarin, VD för Nocom Communications. Kostnaden för denna omstrukturering uppgår till ca 3 MSEK och kommer att belasta resultatet för första kvartalet 2001. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd , Nocom Communications AB Telefon: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Tomas Nygren, vd, Nocom AB Telefon: 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se Nocom AB (publ) har sedan starten 1985 hjälpt företag att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximerar affärsnyttan av att ha viktig information tillgänglig på användarnas villkor. Nocom erbjuder lösningar och tjänster för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt och London. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 240 personer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/23/20010423BIT00950/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/23/20010423BIT00950/bit0002.pdf