Nocom öppnar världens första e-channel center

Nocom öppnar världens första e-channel center Nocom öppnar den första juni 2001 världens första center som kombinerar olika digitala kommunikationskanaler. Nocom e-channel center kopplar samman Internet, mobil kommunikation och satellitkommunikation med intelligent distribution till de olika terminaltyper som finns, exempelvis persondatorer, mobiltelefoner, handdatorer (PDA) och digitalTV-boxar. I samarbete med världsledande aktörer kan Nocom nu erbjuda företag unika tjänster för att effektivt bygga direkta kundrelationer. Nocom e-channel center är byggt för att, utan att behöva göra avkall på säkerheten, nå högsta möjliga tillgänglighet för företagens affärskritiska tillämpningar och informationstjänster. Centret är resultatet av de stora investeringar som Nocom gjort under hösten och våren för att utveckla företagets strategi att erbjuda effektiva lösningar för elektroniskt baserade kundrelationer. - Nya och mer direkta kanaler till kunderna ökar företags konkurrenskraft, men komplexiteten kring de nya e-kanalerna kräver professionell hantering, säger Anders Jonson, grundare och styrelseordförande i Nocom AB. - Tekniken får inte ta överhanden. Kunder skall kunna koncentrera sig på sin huvudverksamhet och inte behöva fundera på hur deras applikationer ser ut i en specifik mobiltelefon. Vårt ansvar är att ge kunder en lösning som är anpassad för deras kunder, där rätt information går till rätt mottagare oavsett tid och plats. Nocom e-channel center integrerar fyra olika infrastrukturer för nätverk: EDI, Internet, GSM/GPRS samt digital- och satellit-TV. Dessutom erbjuds verktyg för integration och optimering av affärskritiska system till respektive e-kanal, tillsammans med specifika funktioner som extremt hög lagringskapacitet av multimedietillämpningar som TV, spel och video. - Nocom e-channel center är resultatet av många års erfarenhet av både Internet och mobil kommunikation inom Nocom. Att vi är först i världen med ett e-channel center är ytterligare ett tecken på Nordens framskjutna position i IT-världen, säger Stefan Skarin, vd på Nocom Communications och ansvarig för Nocom e-channel center. - Vi har redan sett ett stort intresse från såväl svenska som internationella kunder som vill vidareutveckla e-relationerna med sina kunder och få en kostnadseffektiv hantering av e-kanaler. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom Communications AB mobil: 0708-65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Anders Jonson, styrelseordförande och grundare av Nocom AB mobil: 0708-65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Nocom e-channel center erbjuder företag och samarbetsparter en unik tjänst för effektiv kommunikation med sina kunder oberoende av tid och plats. Nocom e-channel center kombinerar alla digitala kanaler så att företag han nå sina kunder på ett effektivare sätt och skapa bättre kundrelationer. Genom att utnyttja Nocom e-channel center kan företag fokusera på sin huvudverksamhet och kostnadseffektivt etablera och hantera e-kanaler. Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Verksamheten drivs i tre affärsområden: Nocom Communications, Tradevision och Nocom Travelutions. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt och London. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O- lista (NOCM B). Nocom Communications erbjuder konsulttjänster, programvaror samt övriga tjänster såsom ASP-tjänster, managed hosting, support, experthjälp och utbildning. Kunderna är nordiska företag inom industri, telekom, bank&finans, handel och media. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/31/20010531BIT00470/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/31/20010531BIT00470/bit0003.pdf