Nocom Software får stororder inom värddatoråtkomst

Nocom Software, dotterbolag till Attract 40-noterade Nocom AB, har tecknat ett avtal med en av sina större svenska kunder, avseende produkter och tjänster inom värddatoråtkomst. Avtalet, som löper på tre år, omfattar även support och är en utvidgning är en av ett nära och mångårigt samarbete mellan företagen. Avtalet tecknades sista veckan i mars. Produkterna som ingår är Attachmate WRQ Reflection, som Nocom representerat på den svenska marknaden i 20 år, och det nya avtalet är värt nära 15 miljoner kronor. – Avtalet är ett resultat av vår långa och framgångsrika affärsrelation. Vi kan nu växa med vår kund som befinner sig i en mycket expansiv fas, inte minst internationellt, säger Martin Forslund, vd i Nocom Software. – Vi är mycket glada över det förnyade förtroendet och möjligheten att hjälpa kunden att få ut maximal nytta av redan gjorda IT-investeringar. Nocom Software är ett av de tre bolag som bildats i och med uppdelningen av Nocomkoncernens ursprungliga distributionsverksamhet i februari 2006. Nocom Software är en värdeadderande distributör verksamt inom IT-infrastruktur. Ända sedan starten för drygt 20 år sedan har Nocom varit verksamt inom värddatoråtkomst, det vill säga integrationen mellan persondatorer och värddatorer. Tekniken har utvecklats under åren, men det väsentliga har alltid varit att göra information i de centrala systemen tillgängliga för användarna, både inom och utanför företaget. Under åren har Nocom byggt upp betydande kompetens och erfarenhet inom värddatoråtkomst och Nocom Software är idag Sveriges ledande företag inom området.