Nocom Software får stororder inom värddatoråtkomst

Avtalet är värt 8 miljoner kronor och omfattar en del av produkten Reflection från Attachmate, som Nocom Software representerat på den svenska marknaden i 20 år.

Nocom Software, dotterföretag till INTOI AB (publ), har tecknat avtal med en av sina större svenska kunder, avseende produkter och tjänster inom värddatoråtkomst. Avtalet, som löper på tre år, omfattar support och underhåll och är en utvidgning är en av ett nära och mångårigt samarbete mellan företagen.

Ända sedan starten för drygt 20 år sedan har Nocom Software varit verksamt inom värddatoråtkomst, det vill säga integrationen mellan persondatorer och värddatorer. Tekniken har utvecklats under åren, men det väsentliga har alltid varit att göra information i de centrala systemen tillgängliga för användarna, både inom och utanför företaget. Under åren har Nocom Software AB byggt upp betydande kompetens och erfarenhet inom värddatoråtkomst och Nocom Software är idag Sveriges ledande företag inom området.

– Avtalet är ett resultat av vår långa och framgångsrika affärsrelation. Vi är mycket glada över det förnyade förtroendet och möjligheten att hjälpa kunden att få ut maximal nytta av redan gjorda IT-investeringar, säger Martin Forslund, vd Nocom Software AB.

– Väl beprövad teknik och en kompetent leverantör är starka konkurrensfördelar i en försämrad konjunktur. Det är glädjande att Nocom Software AB med sin långa erfarenhet och kompetens inom området bibehåller sin starka position hos stora och viktiga kunder, säger Stefan Skarin, vd INTOI AB.För ytterligare information kontakta:

Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI AB (publ)
mobil: 0708-65 10 05

Martin Forslund vd, Nocom Software AB
mobil: 0708 – 65 53 13