Nocom stärker och renodlar verksamheten - Nocom Security avyttras

Nocom AB har nått en överenskommelse om att avyttra Nocom Security.

Nocom Security är verksamt inom IT-säkerhetsdistribution och är en nordisk organisation med 36 anställda i Sverige, Norge och Danmark. Nocom Security redovisade 2006 en omsättning på 188 MSEK och ett negativt resultat på 8 MSEK.

Avyttringen verkställs den 28 september och beräknas inte medföra någon resultateffekt.

Nocom Security kommer som en följd av transaktionen att redovisas som ”verksamhet under avyttring”. Nocomkoncernen redovisar därmed för räkenskapsåret 2006 en proforma omsättning på cirka 590 MSEK och ett rörelseresultat på cirka 63 MSEK.

- Avyttringen av Nocom Security är en del i vår tidigare kommunicerade plan. Vi ökar företagets lönsamhet och och blir tydliga i vår strategiska fokusering, säger Stefan Ström, vd och koncernchef Nocom