Nocoms Bokslutskommuniké för år 2003: Vinst, stabil kassa och positivt kassaflöde

Nocoms Bokslutskommuniké för år 2003: Vinst, stabil kassa och positivt kassaflöde Fjärde kvartalet blev Nocoms resultatmässigt starkaste under år 2003. Resultatet efter finansiella poster för helåret blev positivt, 5,5 miljoner kronor, en förbättring med drygt 92 miljoner kronor jämfört med föregående år. Stark försäljning, en effektiv organisation och den lyckade renodlingen av företaget är de främsta anledningarna till den imponerande återhämtningen. Även kassan är stabil och kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt under året. - Målet för 2003 var att uppnå vinst och det har vi lyckats med. Nocom är idag ett lönsamt och stabilt företag. Under det fjärde kvartalet hade vi dessutom en kraftig omsättningsökning för programvaror. Det ger oss vissa förhoppningar om en ljusare marknad under 2004, säger Stefan Skarin, vd i Nocom. År 2003 i sammandrag: · Årets resultatmässigt bästa kvartal gav positivt helårsresultat Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,5 (-87,1) MSEK Rörelsemarginalen uppgick till 3 (-57) procent Resultat per aktie uppgick till 0,12 (-3,13) SEK · Positivt kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,7 (-10,8) MSEK, exklusive utbetalningar på 8,0 (7,6) MSEK på grund av 2002 års åtgärdsprogram · Bibehållen omsättning trots nedlagda verksamheter Omsättningen uppgick till 151,5 (150,8) MSEK För mer information kontakta: Stefan Skarin vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Stefan Ström, finansdirektör, Nocom mobil: 0708 - 65 10 68 e-post: stefan.strom@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem affärsområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom har 75 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00140/wkr0002.pdf