Nocoms bud på TurnIT avslutat – anslutningen uppgick till drygt 99,5 procent

Anmälningsperioden i Nocoms offentliga erbjudanden till aktieägarna i TurnIT AB löpte ut den 22 juni 2006. Nocom har nått drygt 99,5 procent av kapitalet och rösterna i TurnIT. Nocoms styrelse har beslutat att inte förlänga anmälningsperioden ytterligare och tvångsinlösen har påkallats. Aktieägare representerande 1.863.976 aktier av serie A och 242.282.428 aktier av serie B i TurnIT, motsvarande 99,52 procent av kapital och 99,55 procent av röster har accepterat Nocoms erbjudande. Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterat Nocoms erbjudande under den förlängda anmälningsperioden beräknas kunna påbörjas omkring den 28 juni 2006.