Nocoms danska dotterbolag Tempest expanderar: Tempest förvärvar IT-säkerhetsdistributören Mtrust

Nocoms danska dotterbolag Tempest har förvärvat Mtrust Solutions I/S. Mtrust är en värdeadderande programvarudistributör som distribuerar flera ledande IT-säkerhetsprodukter på den danska marknaden. Företaget omsatte cirka 6,3 miljoner svenska kronor 2004 och är lönsamt. Förvärvet sker enligt inkråmsöverlåtelse med en tilläggsköpeskilling. - När vi bestämt oss för att sälja vår verksamhet kändes Tempest som ett naturligt val. Tempest arbetar med samma typ av produkter, har ett gott renommé bland återförsäljarna och erbjuder hög kompetens, säger Kristian Skjærven som grundat Mtrust tillsammans med Shehzad Ahmad. Båda grundarna kommer att arbeta i Tempest framöver. I och med förvärvet övertar Tempest Mtrusts agenturer för Utimaco, SurfControl och Network Instruments på den danska marknaden. Nocom företräder redan Utimaco och SurfControl i övriga Norden och Baltikum, vilket skapar omedelbara synergier. - Mtrust är ett framgångsrikt företag som på kort tid byggt upp en lönsam verksamhet och ett brett nätverk av återförsäljare i Danmark. Genom förvärvet tillförs Tempest både kompetens och ledande produkter som passar väl in produktportföljen samt många nya kunder och affärsmöjligheter, säger Anders Vallenfjord, vd i Nocom Sverige AB. För mer information kontakta: Anders Vallenfjord, vd, Nocom Sverige mobil: 0708 - 65 10 43 e-post: anders.vallenfjord@nocom.se Jan Braginski, vd, Tempest mobil: +45 4450 7040 e-post: jb@tempest.dk