Nocoms Tradevision och Compaq i världsomfattande marknads- och utvecklingssamarbete

Nocoms Tradevision och Compaq i världsomfattande marknads- och utvecklingssamarbete Tradevision och Compaq Computer Corporation har inlett ett nära samarbete kring Tradevisions logistiklösning LogiMan. Samarbetet omfattar utveckling och anpassning av LogiMan till en "fristående" lösning för Compaq NonStop Himalaya-plattformen. Den nya, fristående versionen av LogiMan marknadsförs och säljs både genom Compaqs världsomspännande organisation och av Tradevision. Målgruppen är större internationella företag och organisationer. De första leveranserna beräknas ske under första kvartalet 2002. "Det nära samarbetet med Compaq, en av världens ledande aktörer inom IT- området, ger oss bred internationell närvaro och därmed stora expansionsmöjligheter till rimliga kostnader", säger Clas Strååt, vd på Tradevision. "Detta är ett genombrott för den nya typen av Internetbaserade realtidssystem och samarbetet skapar en ledande plattform för global logistikhantering." Pauline Nist, Vice President och General Manager, Compaqs NonStop Division, tillägger: "Tillsammans kan vi och Tradevision erbjuda en beprövad logistiklösning som använts i över tio år på marknaden. Förutom att möta kraven från globala flygfrakts- och logistikföretag, kommer vår gemensamma lösning att tillfredsställa behoven inom många andra marknadssegment. Exempelvis den tillverkande industrin, där kraven ökar på kostnadseffektiv kontroll av varuflöden och leveranser." För mer information, kontakta: Clas Strååt, vd Tradevision tel: 08 - 508 882 36 mobil: 0708 - 66 10 43 e-post: clas.straat@tradevision.net Anders Jonson, styrelseordförande Tradevision mobil: 0708 - 65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt, London och Los Angeles. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). Tradevision har, sedan starten 1992, tillhandahållit logistiklösningar via EDI och Internet och erbjuder den internationella transportindustrin e-logistiktjänster som täcker hela transportkedjan - från avsändare, via berörda transportörer och tjänsteföretag till mottagare. Tradevision ingår sedan augusti 2000 i Nocomkoncernen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00240/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00240/bit0002.pdf