Nocoms TradeVision utvecklar nytt fraktkoncept

Nocoms TradeVision utvecklar nytt fraktkoncept TradeVision och Braathens tecknar samarbetsavtal TradeVision, som ingår i Nocomkoncernen och säljer internetbaserade EDI- tjänster till transport- och logistikbranschen över hela världen, har tecknat ett samarbetsavtal med Braathens, som ingår i KLM:s fraktallians. Parterna ska utveckla ett nytt Internetbaserat flygfraktkoncept. I det nya konceptet kommer man att använda samtliga TradeVision-system för bland annat utfärdande av flygfraktsedlar, godsutrymmeshantering, godssökning, logistik och hantering av leverantörskedjan. "Som de flesta andra flygbolag måste Braathens anpassa sig till den nya informationstekniken som drivs av Internet, e-handel och e-logistik. Kunderna vill ha enhetliga och anpassade tjänster som bygger på nya standarder, som ofta utvecklats av aktörer som står vid sidan av flygfraktbranschen", säger Stein-Arve Sørensen, Braathens Cargo Manager, Sales & Marketing. "Framför allt vill våra kunder ha tillgång till Braathens fraktsystem, även via mobiltelefoni och WAP. Vår marknad består av en komplex mix av speditörer och industrikunder. Vi hade två alternativ: antingen att dra igång ett eget koncept och egen produktutveckling eller att implementera ett system som redan fanns på marknaden. Genom avtalet med TradeVision, som länge levererat EDI-tjänster till oss, kunde vi faktiskt göra både och." "Enligt avtalet ska TradeVision göra sina nuvarande system tillgängliga och utföra framtida produktutveckling efter våra behov. Vidare åtar sig TradeVision att utveckla funktionalitet om vi önskar det inom ett nytt omfattande koncept för webbaserad fraktverksamhet. Tack vare detta kommer behovet att underhålla vårt eget system att minska med tiden." Det nya konceptet kommer att förändra mycket. Via mobil kommunikation och Internet kan kunderna få omedelbar och individuell tillgång till Braathens Cargo, inklusive reservationer och bokningar. Under hela transportkedjan kan kunder spåra leveranserna och kommunicera med inblandade parter. I slutet av processen kommer TradeVision att tillhandahålla leveransbekräftelser (POD) i realtid eller avvikelserapporter allt efter kundens önskemål. "Braathens volymer har vuxit kraftigt i år - 80 procent av alla leveranser sker med ledtider på 4-6 timmar. 80 procent av alla Braathens frakter säljs nu på långtidskontrakt med industrikunder. Det här belyser vikten av att ha full kontroll över tillgänglig volymkapacitet för att kunna optimera fraktutrymmet. Allt detta gör att vi behöver det integrerade, sofistikerade och kostnadseffektiva system som vi nu kommer att få tack vare partnerskapet med TradeVision", säger Sørensen. "Förutom att vi är glada över att ha tecknat avtal med en gammal och högt värderad flygbolagskund som Braathens, ser TradeVision detta som en sporre till nytänkande inom flygfraktsektorn. Flyget har alltid hållit fast vid sina gamla komplexa system för flygfrakt. Detta ställs nu på huvudet genom Braathens beslut att komma till rätta med de växande marknadsbehoven genom partnerskap", säger Allan Harsbo, vice vd på TradeVision. För ytterligare information kontakta: Claes Borglin, vd, TradeVision Telefon: 070-582 1248 E-post: claes.borglin@tradevision.net Allan Harsbo, vice vd, TradeVision Telefon: +45 4046 4445 E-post: allan.harsbo@tradevision.net Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) Telefon: 0708 - 65 53 16 E-post: tomas.nygren@nocom.se För mer information, se även: www.nocom.se www.tradevision.net Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40 (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London och Warszawa. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 230 personer. TradeVision har, sedan starten 1992, tillhandahållit logistiklösningar via EDI och Internet till transportbranschen. Idag, som del i Nocomkoncernen, har företaget avancerade lösningar för e-handel och kopplingar till 100 flygbolag samt över 600 fraktagentskontor världen över, inklusive platser som Afrika, Australien, Kina, Hong Kong och USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/17/20001117BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/17/20001117BIT00440/bit0002.pdf