Q1 IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Omsättningen ökar med 27 % och resultatet fördubblas

Väsentliga händelser under perioden