Teckningsoptionsinnehavare tecknar nya aktier i Nocom: Nocom tillförs ytterligare 36,6 miljoner kronor

Nocom AB (publ) har tillförts cirka 36,6 miljoner kronor i samband med att teckningsoptionsinnehavare tecknat nya aktier i bolaget till och med den 30 juni 2005. Teckningsoptionerna har ursprungligen utgjort vederlag för optionsrätter i TurnIT, enligt Nocoms erbjudande till TurnIT:s optionsrättsinnehavare, offentliggjort i december 2004. Optionsprogrammen skapades i samband med förvärvet av TurnIT, vars optionsrättsinnehavare kunde välja mellan två olika typer av teckningsoptioner i Nocom. Det ena optionsprogrammet gav rätt att för en teckningsoption (Nocom TO 1B) teckna en ny B-aktie i Nocom för 3,00 kronor senast den 30 juni 2005, och har därmed löpt ut. Det andra optionsprogrammet ger rätt att för en teckningsoption (Nocom TO 2B) teckna en ny B-aktie i Nocom för 3,00 kronor senast den 20 december 2006. Nocom har nu tillförts totalt cirka 36,6 miljoner kronor genom att nya aktier i Nocom tecknats vid utnyttjande av teckningsoptioner TO 1B och TO 2B. Förutsatt fullt utnyttjande av kvarvarande 10.980.649 teckningsoptioner TO 2B kan Nocom komma att tillföras ytterligare cirka 32,9 miljoner kronor under 2005-2006. Genomförd nyteckning av B-aktier i Nocom medför att aktieantalet ökar med 12.221.512 från 86.689.647 till 98.911.159 aktier, varav 1.000.000 A-aktier och 97.911.159 B-aktier. Detta är baserat på anslutningsgraden i buden på TurnIT och IAR Systems per den 1 juni 2005 samt nyteckning av aktier per den 30 juni 2005. Konvertering av interimsaktier beräknas ske i mitten av juli 2005. För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd, Nocom mobil: 0708 – 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se