Tidigare vd för IAR Systems amerikanska dotterbolag, Nadim Shehayed, har erkänt sig skyldig till kriminella förskingringar och dömts till fängelse, villkorlig dom och återbetalning

Stockholm, Sverige – 7 oktober 2021 – I.A.R. Systems Group meddelar idag att den tidigare USA-chefen / VDn för IAR Systems amerikanska dotterbolag IAR Systems Software Inc, Nadim Shehayed, erkänt sig skyldig till kriminella förskingringar och dömts till fängelse, villkorlig dom och återbetalning. Till följd av de ekonomiska oegentligheterna som upptäcktes, väcktes det 2013 brottsmål mot Nadim Shehayed, USA-chefen / VDn för IAR Systems amerikanska dotterbolag IAR Systems Software Inc. Shehayed erkände sig skyldig till tre fall av brottsliga förskingringar i San Mateo County Superior Domstol i juni 2021.

Åtalen och de skyldiga grunderna härrör från Shehayeds olagliga verksamhet som upptäcktes av IAR Systems under 2012 och den rättsliga processen har pågått sedan september 2012. Den 5 oktober 2021 dömde domstolen Shehayed till återbetalning på totalt 550 000 USD varav Shehayed omedelbart betalade 250 000 USD. Resterande ska betalas i ytterligare omgångar.

Erhållen ersättning redovisas i resultaträkningen när betalning sker. De första 250 000 USD betalades in och redovisades som intäkt i september. Resterande 300 000 USD kommer att betalas ut i delbetalningar, varav den första, till ett belopp av 100 000 USD, ska betalas senast den 4 april 2022. Domstolen beslutar vid senare tillfälle om tidplan gällande betalning av de återstående 200 000 USD. Shehayed kommer också att, förutom fängelsetid, avtjäna tre års villkorlig dom under överseende av domstolen och har beordrats att skriva en formell ursäkt till representanter på IAR Systems.