Valberedningen föreslår ny styrelseordförande och ledamot i I.A.R. Systems Group AB

Stockholm, Sverige – 1 februari 2021 – Valberedningen i I.A.R. Systems Group AB har beslutat att föreslå att Nicolas Hassbjer skall väljas till ny styrelseordförande i I.A.R. Systems Group AB vid årsstämman den 27 april 2021. Nicolas Hassbjer är grundare av HMS Networks (VD från 1988-2009 samt vice ordf till 2013). Nicolas är Tekn Dr h.c. i Informationsteknologi och har lång erfarenhet av internationell försäljning, Internet of Things och inbyggda system. Han är för närvarande ordförande i Yaskawa Robotics Nordic, Sigicom och Tequity samt vice ordförande i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. Han är också ledamot i Cybercom, Consafe Logistics och Lumen Radio.

Valberedningen har också beslutat att föreslå en utökning av antalet ledamöter i styrelsen från fem till sex och har därför även beslutat att föreslå nyval av Cecilia Wachtmeister som ledamot i I.A.R. Systems Groups styrelse vid årsstämman den 27 april 2021.
Cecilia Wachtmeister är verksam som Executive Vice President, Business & Group Functions på KAMBI Plc. Cecilia har en MSc i Industriell Ekonomi från Linköpings tekniska högskola, och har innan sitt nuvarande uppdrag mångårig erfarenhet av ledande positioner inom Ericsson AB, såväl i Sverige som internationellt. Cecilia är även styrelseledamot i HMS Networks AB samt Smart Eye AB.

Valberedningen är mycket nöjda och glada över att kunna föreslå både Nicolas Hassbjer som ny ordförande och Cecilia Wachtmeister som ny ledamot. Genom sin bakgrund som entreprenör, djupa tekniska kompetens samt genom sin gedigna styrelseerfarenhet är vi övertygade om att Nicolas kommer passa utmärkt som ordförande i I.A.R. Systems Group. Som ansvarig för Kambi’s marknadsstrategi och insikter från bolagets imponerande tillväxt och geografiska expansion kommer även Cecilia Wachtmeister bidra med värdefull kompetens till styrelsen, säger ordföranden för I.A.R. Systems Group valberedning, Jonas Eixmann, Andra AP-fonden.

 

Vidare föreslår valberedningen omval av Michael Ingelög, Richard Lind, Kent Sander och Fred Wikström.
Valberedningen fortsätter sitt arbete med att förbereda övriga förslag inför årsstämman 2021.

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021 kl 07:00