Ytterligare synergier efter TurnIT-förvärvet: Nocom integrerar Arete Internet i sitt tjänsteerbjudande

Arete Internet flyttar sin verksamhet till Nocom Drift i Solna den 10 maj 2005. De båda företagen har erbjudanden som väl kompletterar varandra. Arete Internet är ett av de bolag som ingick i TurnIT-koncernen som förvärvats av Nocom under våren. Genom samlokaliseringen i Nocoms drifthallar i Solna stärks koncernens tjänsteerbjudande samtidigt som verksamheterna kan drivas mer kostnadseffektivt. I samband med förändringen byter Arete Internet namn till Nocom Networks AB. - Det finns stor kompetens i båda bolagen och jag ser goda möjligheter att stärka och utveckla våra respektive erbjudanden, säger Fredrik Thelander. - Vi kan utnyttja varandras plattformar för kommunikation och drift. Därmed kan vi bredda vårt utbud av produkter och tjänster, samtidigt som vi kan hålla nere kostnaderna genom de skalfördelar som integrationen medför. Arete Internet erbjuder företag och privatpersoner kommunikationslösningar i form av bredbandsuppkopplingar och telefoni. Därtill erbjuder de tjänster som webb- och e-posttjänster, brandväggslösningar, VPN samt lösningar för säkerhetskopiering över Internet. - Redan från början såg vi att det fanns tydliga synergier i Nocom Drifts och Arete Internets erbjudanden. Även om bolagen arbetar vidare under egna varumärken, finns mycket att vinna genom att samutnyttja lokaler, infrastruktur och övriga resurser, säger Stefan Skarin, vd i Nocom. - Det här stärker den nya koncernens erbjudande inom kvalificerade tjänster, och ökar förutsättningarna för lönsamhet och tillväxt.