Anders Vallenfjord ny vd i Nocom Sverige

I samband med det planerade samgåendet med TurnIT och IAR Systems sker ett par ledningsförändringar i Nocomkoncernen. Anders Vallenfjord har utsetts till verkställande direktör i Nocom Sverige AB, med ansvar för företagets distributionsverksamhet i de nordiska och baltiska länderna. Nocom bedriver programvarudistribution via kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland. Anders Vallenfjord har arbetat i Nocoms försäljningsorganisation sedan 1999. - Jag ser fram emot den nya uppgiften. Nocom har varit framgångsrikt i sin satsning på IT-säkerhet och expansionen till Danmark och Baltikum 2004, säger Anders Vallenfjord. - Vi fortsätter på den inslagna vägen. Fokus ligger på att utveckla vår programvarudistribution och målet är att bli ledande på alla våra marknader. Samtidigt tillträder Peter Lämber posten som vice verkställande direktör i Nocom Sverige AB med särskilt ansvar för produktstrategi och nya marknader. Peter Lämber har arbetat på Nocom sedan 1997 och har sedan hösten 2004 varit ansvarig för företagets etablering i Baltikum. - Distributionsverksamheten är Nocoms kärnaffär och kommer att bli en viktig del i den nya IT-koncern som bildas vid samgåendet med TurnIT och IAR Systems, säger Stefan Skarin, koncernchef i Nocom och nyutnämnd vd i TurnIT. - Anders Vallenfjord och Peter Lämber har den kompetens och det engagemang som behövs för att driva och utveckla verksamheten vidare.