Chief Strategy Officer Haydn Povey lämnar IAR

Uppsala, Sverige; 24 februari 2023 — IAR, en ledande leverantör av programvara och service för programmering av inbyggda system, meddelar idag att företagets Chief Strategy Officer Haydn Povey har beslutat att lämna IAR på egen begäran.

Haydn Povey var grundare och CTO av SecureThingz från 2016 fram till förvärvet av IAR 2018, då han blev Chief Strategy Officer på IAR. Haydn är en välkänd säkerhetsexpert och har haft ledande befattningar på globala teknikföretag i över 20 år, inklusive Arm, och är styrelseledamot i IoT Security Foundation.

"Det är tråkigt att Haydn har beslutat att lämna IAR. Genom sitt engagemang och sin seniora erfarenhet har han spelat en viktig roll i de senaste två årens transformation. Han kommer att vara kvar i företaget en tid, men jag vill redan nu tacka honom för mycket värdefulla bidrag till företaget”, säger Richard Lind, VD för IAR.

"Under de senaste två åren har vi genomfört omfattande förändringar, inklusive en ny struktur och integrationen av SecureThingz till IAR Embedded Security Solutions. Nu är därför ett bra tillfälle att gå vidare till andra utmaningar. Det har inte varit ett lätt beslut att lämna företaget och de fantastiska kollegorna, men ser jag också fram emot att få spendera mer tid med min familj och fokusera på nya inressen”, säger Haydn Povey.

Haydn Povey kommer att vara kvar i sin nuvarande position tills han lämnar företaget i början av andra kvartalet 2023.

About IAR

IAR tillhandahåller världsledande mjukvara och tjänster för inbäddad utveckling och inbyggd säkerhet, som möjliggör för utvecklare världen över att skapa säkra och innovativa produkter, för idag och imorgon. Sedan 1983 har IAR:s lösningar säkerställt kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet i utvecklingen av över en miljon inbyggda applikationer, för företag inom branscher som industriell automation, IoT, fordon och medicin. IAR stöder 15 000 enheter från över 200 halvledarpartners. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har försäljnings- och supportkontor över hela världen. IAR ägs av I.A.R. Systems Group AB, noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (ticker: IAR B). Läs mer på www.iar.com.

Kontaktperson

Hanna Laurentz, Head of Corporate Communications, IAR
Tel: +46 18 16 78 00              E-mail:hanna.laurentz@iar.com

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, Embedded Trust, C-Trust, C-SPY, C-RUN, C-STAT, IAR Visual State, I-jet, I-jet Trace, IAR Academy, IAR, and the logotype of IAR Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other product names are trademarks of their respective owners.


Denna information är sådan som IAR Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-24 15:00 CET.