DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010

Framgångar i bolagets två största innehav drev upp koncernens rörelseresultat med 42 % till 9,2 MSEK.

IAR Systems rörelseresultat ökade till 6,8 MSEK vilket är det näst högsta för ett enskilt kvartal. Framgången beror på den nya försäljningsstrategin kombinerat med skalbarheten i affärsmodellen. Omsättningen ökade med 7 % till 44,2 MSEK. I lokal valuta ökade omsättningen med 22 % i USA, 15% i Europa och 43% i Japan. Bolaget fortsätter att förädla sitt erbjudande, och den nya teknologin för energisnål programmering mottogs väl av marknaden under kvartalet.

 

Deltaco rapporterade sitt högsta rörelseresultat någonsin för ett enskilt kvartal 8,7 MSEK. Bolagets fortsätter sin stabila tillväxt och ökade omsättningen med 5 % till 87,9 MSEK. Samtidigt förbättrades rörelseresultat med 19 % och rörelsemarginalen till 10 % (9). För att lyfta erbjudandet till en ny nivå har ledningsgruppen stärkts och produkterbjudandet breddats, vilket ökat lagret. Dessutom byggs den helägda logistikfastigheten ut för att öka leveranskapaciteten.

 

Northern redovisade ett rörelseresultat som fortfarande är på en otillfredsställande nivå. I september bekräftades mjukvarans tekniska höjd av att Gartner utnämnde Northern till en av fyra Industry Challengers tillsammans med HP, Symantec och SolarWinds. Efter integrationen med Nocom Software har bolaget ökat räckvidden i försäljningen och arbetar för att få full utväxling på sin teknologi.

 

Satsningar i Deltaco och IAR Systems har påverkat koncernens kassaflöde i kvartalet. Koncernens finansiella ställning är stark, eget kapital per aktie är 54,58 kr (eget kapital per aktie exklusive immateriella tillgångar är 25,18 SEK), soliditeten är 82 % (80) och de likvida medlen uppgår till 44,5 MSEK samt en outnyttjad kreditlimit om 43,5 MSEK.

 

Vi har tidigare kommunicerat målsättningen att koncernens rörelseresultat för 2010 ska överstiga 2008 års nivå (32,3 MSEK). Innehavens utveckling och starka marknadsposition stärker oss i bedömningen att detta kommer att uppnås.

 

Stefan Skarin