Den 27 april - nytt datum för Nocoms rapport för första kvartalet 2006

Nocom AB (publ), noterat på Attract 40, tidigarelägger rapporteringen för perioden januari – mars 2006. Rapporten publiceras torsdagen den 27 april, sex dagar tidigare än tidigare aviserat. Bolagets årsstämma kommer dock att hållas det ursprungligt planerade datumet, onsdagen den 3 maj 2006.