Eva Rising ny finansdirektör i Nocom

Eva Rising har tillträtt posten som finansdirektör i Nocom AB (publ). Hon kommer närmast från motsvarande post på Fotoquick AB (publ), noterat på Nya Marknaden. Eva Rising har gedigen erfarenhet av ekonomi- och finansfrågor. Hon har tidigare haft en rad ledande befattningar inom näringslivet, bland annat på amerikanska APW Enclosures AB, där hon ansvarat för den skandinaviska verksamheten som Site Manager. Hon efterträder Stefan Ström, som tillträdde posten som verkställande direktör i Nocom i början av maj 2006. – Tillsättningen innebär en utökning och klar förstärkning av koncernledningen. Vi kan nu öka tempot i den långsiktiga strategiska utvecklingen av koncernen, säger Stefan Ström, vd på Nocom. – Eva har kompetens och erfarenhet, som kommer att vara värdefull för koncernen. Som vd kan jag nu koncentrera mig på att tillvarata den potential till lönsamhetsförbättringar som finns och att optimera koncernens finansiella struktur för framtida tillväxt. – Nocom är ett spännande företag, som de senaste åren lyckats förena kraftig tillväxt med obruten lönsamhet och starka finanser. Jag ser fram emot att ta del av den fortsatta utvecklingen i koncernen, säger Eva Rising, finansdirektör.