Flaggningsmeddelande Anders Jonson, Nocom AB

Flaggningsmeddelande Anders Jonson, Nocom AB Jag har idag sålt 122 640 B-aktier i Nocom AB samt utfärdat köpoptioner som ger innehavarna rätt att senast 2001-08-15 köpa 100 000 B-aktier i Nocom AB. Om dessa optioner utnyttjas kommer jag (inkl familj) att äga 743 626 A-aktier och 926 186 B-aktier som tillsammans representerar 38,6 procent av aktiekapitalet och 59,8 procent av röstetalet i bolaget. Försäljningen samt utfärdandet av köpoptioner har skett som ett led i Nocom AB's förvärv av IT-säkerhetsföretaget Bizit AB. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/07/05/19990705BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/07/05/19990705BIT00020/bit0002.pdf