Förändringar i IAR Systems Group AB valberedning

Uppsala, Sverige, 17 januari 2017 - Efter en förändring i de största ägarnas aktieinnehav har valberedningen utökats med en ledamot, Martin Nilsson, som har utsetts av Catella Fonder AB.

Valberedningen består nu av följande ledamöter:
• Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder, ordförande
• Jonas Eixmann, utsedd av Andra AP-fonden
• Martin Nilsson, utsedd av Catella Fondförvaltning
• Håkan Berg, utsedd, av Swedbank Robur Fonder

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2017 är att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2017.