Förvärv av ITM stärker Nocoms kompetens inom interaktiva medier och elektroniska affärer

Förvärv av ITM stärker Nocoms kompetens inom interaktiva medier och elektroniska affärer Nocom AB (publ) har, efter sedvanlig förvärvsgranskning, tecknat ett slutgiltigt avtal om förvärv av Göteborgsbaserade ITM AB (Interactive Törnell Marketing AB), ett specialistföretag inom bild och nya interaktiva medier. Affären sker genom att Nocom förvärvar samtliga aktier i ITM AB. Köpeskillingen uppgår till 10 miljoner kronor med en tilläggsköpeskilling villkorad av bolagets utveckling under de närmaste åren. Genom förvärvet av ITM tillförs Nocom spetskunskap inom interaktiva medier, såväl för Internet som för mobila nätverk. Förvärvet är också en markering av Nocoms ökade satsning på Göteborgsregionen. ITM har idag 15 anställda och blir ett eget bolag i Nocomkoncernen, i nära samarbete med Nocom Integration och Hera. En stor rekryteringskampanj pågår redan och företaget räknar med en snabb expansion av verksamheten i Västsverige. ITM:s största kund är Volvo, där man bland annat varit med att utveckla den nya interaktiva manualen till Volvos bilmodeller. Den speciella bildobjektteknik ITM har utvecklat i dessa projekt förväntas få starkt genomslag i många större e-projekt, både i Sverige och internationellt. "Nocom ett av de ledande företagen inom utveckling och drift av mobila e- affärslösningar. Tillsammans blir vi en stark leverantör med kompletterande kompetenser och ett av de få Internetkonsultföretag som behärskar hela e-affärsprocessen", säger Martin Törnell, vd på ITM. "ITM är ett strategiskt förvärv, som kommer att betyda mycket för vår fortsatta expansion, såväl i Sverige som utomlands", säger Anders Jonson, vd på Nocom "Vår redan starka position inom Internet och mobila nätverk förstärks nu med några av Sveriges bästa konsulter inom interaktiva medier. ITM, Hera och Nocom Integration blir tillsammans en av marknadens mest kompletta e- handelspartners för industrin." Frågor som rör pressmeddelandet besvaras av: Tomas Nygren, v vd Nocom, mobil: 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se Martin Törnell, vd ITM, mobil: 0705 - 76 64 96 e-post: martin@interactive- tm.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/06/20000406BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/06/20000406BIT00710/bit0002.pdf