Framgångar för Nocoms nya dotterbolag - Fort Knox väljer Northern Parklifes lösning för informationslagring

Northern Parklife, som nyligen förvärvats av Attract 40-noterade Nocom, har tecknat ett betydande avtal med the U.S. Army Accessions Command vid Fort Knox. Det strategiskt viktiga avtalet avser ett flertal licenser av Northern Storage Suite för effektiv och säker hantering av organisationens lagringsresurser. Northerns programvaror är internationellt välkända och etablerade, inte minst i USA. Fler än hälften av företagen på Global Fortune 100 har valt en lösning från Northern för sin informationslagring. Northern har erhållit en rad internationella utmärkelser, som visar på företagets tydliga teknikförsprång på marknaden. – Avtalet bekräftar vår starka ställning både på den nordamerikanska marknaden och inom den viktiga offentliga sektorn, säger Thomas Vernersson, vd, Northern Parklife. – Fort Knox är i det närmaste synonymt med säkerhet. Northerns programvaror har svarat upp mot deras högt ställda krav inte bara på säkerhet, utan även på pålitlighet, prestanda och användarvänlighet. De konstant ökande informationsmängderna ställer allt större krav på effektiv och säker informationslagring i företag och organisationer. Northerns programvaror svarar väl upp mot företagens behov och ger en automatiserad hantering av de totala lagringsresurserna. Den heltäckande lösningen Northern Storage Suite ger kunderna bättre överblick och lägre kostnader för sin informationslagring. Bland kunderna som valt att standardisera på Northerns lösningar märks världsledande företag som Microsoft, Shell, Nokia, Eastman Kodak och Citibank.