IAR Systems förbättrar prestandan i utvecklingsverktyg för Texas Instruments energisnåla MSP430-processorer

Uppsala, Sverige – 21 november 2013 – Idag meddelar IAR Systems att utvecklingsverktygen IAR Embedded Workbench för Texas Instruments MSP430-processorer genererar framstående resultat i tester med Embedded Microprocessor Benchmark Consortiums (EEMBC) utvärderingsmått CoreMark. Nyligen publicerade resultat visar på en 40-procentig förbättring av processorprestandan jämfört med tidigare resultat.

Resultaten har uppnåtts genom att använda version 5.52 av IAR Embedded Workbench för MSP430 inställd på hög kodhastighetsoptimering utan kodstorleksrestriktioner. Ytterligare verktygsförbättringar, såsom nya kodbibliotek och integrationer, är tillagda i version 5.60. Tack vare en ny integration med TI Math Library kan också utvecklare ytterligare öka prestandan utan att behöva skriva om koden.

”Detta genombrott i prestandaförbättring är en stor bedrift av vår partner IAR Systems och det ger nya möjligheter för våra kunder,” säger Priya Thanigai, Product Marketing Engineer, MSP430, Texas Instruments. ”Våra MSP430-processorer används främst inom extra energisnåla applikationer. Att möjliggöra optimerad och effektiviserad kod är avgörande för att på riktigt hålla strömförbrukningen på ett minimum i dessa applikationer.”

IAR Embedded Workbench för MSP430 är en komplett uppsättning av kraftfulla och pålitliga verktyg för att utveckla inbyggda system baserade på Texas Instruments 16-bitars MSP430-processorfamilj.

Mer information och gratis testversioner av verktygen finns på www.iar.com/ew430.

### Ends

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, visualSTATE, The Code to Success, IAR KickStart Kit, I-jet, I-scope, IAR and the logotype of IAR Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other products are trademarks of their respective owners.