IAR Systems försäljning av egna aktier genomförd

Uppsala, fredagen den 13 september 2013

IAR Systems har idag avyttrat 334 600 egna aktier av serie B. Köpare var ett antal institutionella investerare, vilket förstärker bolagets ägarbas.

Likviden från de avyttrade aktierna kommer att förstärka bolagets likviditet.

Efter avyttringen äger IAR Systems Group inga egna aktier.