IAR Systems fortsätter att satsa på den starkt växande Brasilienmarknaden

Embedded Systems Conference Brazil, São Paulo 27-28 augusti

São Paulo, Brasilien – den 27 augusti 2013 – Idag deltar IAR Systems på Embedded Systems Conference Brazil för tredje året i rad och genom sitt deltagande vill företaget meddela sin fortsatta ökade satsning på att leverera produkter och teknisk support av högsta klass till marknaden för inbyggda system i Brasilien.

Brasilien är Sydamerikas största ekonomi och en marknad med enorm potential. Starka sektorer inom branschen för inbyggda system i regionen är den mycket omfattande fordonsindustrin och smart mätning-industrin, såväl som en framväxande medicinindustri. Tack vare lokal närvaro och många globala företagskunder fortsätter IAR Systems att växa i Brasilien och satsar nu på att bygga en ännu starkare närvaro på denna viktiga marknad.

”Vi är övertygade om att den brasilianska marknaden kommer att fortsätta växa och att vi har en stark närvaro i regionen kommer att vara till stor nytta både för oss och för embedded-branschen”, kommenterar Stefan Skarin, VD på IAR Systems. ”Vi är angelägna om att leverera de produkter och den support som den brasilianska marknaden behöver för att nå sina mål och detta starka engagemang säkrar vår marknadsposition som en ledande leverantör av utvecklingsverktyg. Vårt kontor i São Paulo ger våra kunder tillgång till både lokal expertis och företagets globala räckvidd.”

IAR Systems har sitt huvudkontor i Uppsala och har sälj- och supportkontor i USA, Japan, Kina, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Korea och Brasilien. Företaget representeras dessutom av distributörer i ytterligare ungefär 30 länder. Kontoret i São Paulo leds av Juliano Pereira och erbjuder försäljning och service såväl som teknisk support.

### Ends

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, visualSTATE, The Code to Success, IAR KickStart Kit, I-jet, I-scope, IAR and the logotype of IAR Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other products are trademarks of their respective owners.