IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2014

Rörelseresultatet förbättrades med 40%

Rörelsemarginal 18,4% (14,0%)

Januari - Mars 2014

Väsentliga händelser under kvartalet