IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2013

Bästa resultatet någonsin

Rörelsemarginalen exklusive försäkringsärende uppgick till 20,8 %

Juli - September 2013

Januari - September 2013

Väsentliga händelser under perioden