IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2014

Tillväxt 18 %, rörelsemarginal 24 % och kassaflöde 24 MSEK

Januari-September 2014

EBITDA-marginalen exklusive effekt av försäkringsärende
föregående år uppgick till 20,2 procent

Rörelsemarginalen exklusive effekt av försäkringsärende

föregående år uppgick till 16,1 procent

Juli-September 2014

EBITDA-marginalen exklusive effekt av försäkringsärende
föregående år uppgick till 25,3 procent

Rörelsemarginalen exklusive effekt av försäkringsärende föregående år uppgick till 20,8 procent

Väsentliga händelser under perioden