IAR Systems Group Bokslutskommuniké 2012

Omsättningen växer med 15 % och rörelseresultatet ökar med 47 %

Styrelsen föreslår fördubblad utdelning

Väsentliga händelser under året

2012 summeras som tredje året i rad med tillväxt och resultatförbättring. 2013 kommer fortsatt att handla om att förädla vårt erbjudande, fokusera på existerande marknader samt på att nå våra finansiella mål.

 - Stefan Skarin, VD på IAR Systems Group AB