IAR Systems lanserar fullt stöd för ARM-baserade Vybrid Controller Solutions från Freescale®

Uppsala – 10 juli, 2013 – IAR Systems meddelar idag att företagets utvecklingsverktyg IAR Embedded Workbench nu har fullt stöd för nya Vybrid™-serien från Freescale Semiconductor.

Vybrid-serien använder assymetrisk multiprocessning baserad på enkla eller dubbla ARM-kärnor. De är lämpade för användning i många industriella applikationer.

I IAR Embedded Workbench ingår en högpresterande kompilator som skapar effektiv och pålitlig kod. Den innehållsrika debuggern C-SPY stöder simultan debuggning av båda kärnorna i Vybrid-processornerna: ARM Cortex-A5 och ARM Cortex-M4. Verktygen är integrerade med Freescale’s realtidsoperativsystem MQX och konfigurationsverktyget Freescale Processor Expert® Software.  

Genom att använda IAR Systems debugprob I-jet får utvecklare tillgång till högupplösta mätningar av applikationers energiförbrukning. Därmed kan de upptäcka vilken specifik kod som orsakar oväntat hög strömförbrukning och optimera sina applikationer för att göra dem så energisnåla som möjligt. IAR Systems erbjuder också trace-probar för avancerad debuggning, testning och verifiering.

IAR Embedded Workbench för ARM är en komplett verktygskedja med stöd för samtliga ARM-kärnor. Läs mer och ladda ner gratisversioner av verktygen på www.iar.com/vybrid.

### Ends

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, visualSTATE, The Code to Success, IAR KickStart Kit, I-jet, I-scope, IAR and the logotype of IAR Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other products are trademarks of their respective owners.