IAR Systems presenterar utökat erbjudande för IoT-säkerhet

Utökar sitt säkerhetserbjudande med en helhetslösning som inkluderar omfattande programvara och tjänster som hjälper kunder att utveckla säkra produkter från grunden

Stockholm, Sverige – 8 oktober 2019 – IAR Systems meddelar idag att bolaget har utökat sitt erbjudande inom säkerhet. IAR Systems och Secure Thingz har tillsammans skapat en helhetslösning där programvara och tjänster är inkluderat, och denna finns nu tillgänglig för alla kunder globalt. Erbjudandet innefattar den säkra utvecklingsmiljön Embedded Trust, IAR Embedded Workbench for Arm med en uppdaterad version av säkerhetsverktyget C-Trust och analysverktyget C-STAT, samt ett tjänsteerbjudande som inkluderar tekniskt stöd, utbildning och konsulttjänster inom säkerhet. Dessutom ingår stöd för ett antal olika processorer som alla redan är välanvända hos kunder, vilket möjliggör att säkerhet kan integreras i befintliga applikationer. Denna lansering sker i nära samarbete med processortillverkarna ST, NXP samt Microchip.

”Som en del i vår vision att både möta kundernas krav och att på sikt kunna växa till ett mycket större bolag lanserar vi idag ett utökat säkerhetserbjudande som inkluderar utbildning, tekniskt stöd och konsulttjänster”, säger Stefan Skarin, VD och koncernchef, I.A.R. Systems Group AB.

Marknaden för säkerhet växer oerhört snabbt. Enligt en studie av Grand View Research kommer den globala marknaden för IoT-säkerhet att vara värd 9,88 miljarder dollar år 2025. I takt med tillväxten kommer också stora utmaningar att möta de ökade säkerhetsriskerna som IoT kan innebära, såsom IP-stöld, datastöld, förfalskning, överproduktion och även potentiellt livshotande sabotage av olika slag. För att minimera dessa risker behöver företag utöka sin kompetens så att säkerhet finns med som en viktig parameter redan i början av utvecklingen av en ny produkt. Genom lansering av ett utökat säkerhetserbjudande ger IAR Systems och Secure Thingz sina kunder möjlighet att utveckla och bredda den kompetens som behövs för att tidigt kunna implementera säkerhet i sin utveckling.

”När det gäller säkerhet är det om möjligt ännu viktigare än tidigare att vi lyssnar noga på våra kunders behov och utmaningar. Vi behöver få en komplett förståelse hur vi bäst kan hjälpa dem att ta sig an säkerhet och komma framåt i deras nödvändiga säkerhetsresa”, kommenterar Stefan Skarin, VD och koncernchef, I.A.R. Systems Group AB. ”Under det senaste året har vi lärt oss att behovet att skydda immateriella tillgångar är väsentligt, men att det på samma gång finns många kunder som ännu inte är redo att byta ut befintliga processorer till nya processorer med inbyggd säkerhet. Det tar tid att bygga in säkerhet, både i kunskapsbanken och i produkterna för våra kunder. Vi behöver därför hitta något som stödjer deras start och något som de kan använda på sina befintliga lösningar, och därför finns stöd för några av de mest använda processorerna i vårt nya utökade erbjudande. Tillsammans med våra kunder och partners fortsätter vi nu resan mot säkrare produkter och därmed en säkrare värld."