IAR Systems uppdaterar sina ledande utvecklingsverktyg för Texas Instruments energisnåla MSP430-processorer

Uppsala, Sverige — 25 september, 2013 — Idag lanserar IAR Systems en ny version av de världsledande utvecklingsverktygen IAR Embedded Workbench för MSP430. Förutom nya integrationer med kodbibliotek och andra externa verktyg, har stöd för ett stort antal nya device lagts till.

Version 5.60 av IAR Embedded Workbench for MSP430 har integrerats med TI Math Library som ger snabbare flyttalsberäkningar. Dessutom har bland annat smidig funktionalitet för att anropa externa analyssverktyg direkt från IAR Embedded Workbench lagts till i den nya versionen.

IAR Embedded Workbench för MSP430 är en komplett uppsättning av kraftfulla och pålitliga verktyg för att utveckla inbyggda system baserade på den energisnåla 16-bitarsprocessorfamiljen MSP430 från Texas Instruments. Verktygen tillhandahåller en högoptimerande kompilator och ett användarvänligt gränssnitt med projekthanterare, editor, byggverktyg och debugger. Integration med Texas Instruments energioptimeringsverktyg ULP Advisor Software finns också inkluderat.

Läs mer om IAR Embedded Workbench för MSP430 på www.iar.com/ew430.