IAR Systems utökar erbjudandet inom säkerhet genom Secure Thingz Secure Desktop Provisioner

Stockholm, Sverige – 20 februari 2020 – IAR Systems Group meddelar idag att bolaget genom sitt dotterbolag Secure Thingz lanserar den nya produkten Secure Desktop Provisioner.

Vid utveckling av säkra IoT-produkter är det viktigt att känslig information såsom applikationskod, säkerhetsfunktioner och produktionsräknare är helt skyddade genom hela utvecklings- och produktionsflödet. För att uppnå detta behöver utveckling ske med säkerheten inbyggd, och dessutom behöver programmering av enheter ske på ett sätt som skyddar mot attacker, kloning, förfalskning och överproduktion. Den nya produkten Secure Desktop Provisioner gör det enkelt att programmera produkter på ett säkert sätt, som ger varje enhet en unik identitet. Detta gör det möjligt för utvecklaren att direkt programmera prototyper och lägre volumer av produkter på ett sätt som garanterar att produkten är säker.

”För första gången finns ny en säkerhetslösning som innefattar både utveckling och produktion”, säger Haydn Povey, VD Secure Thingz. ”Med hjälp av vår Secure Desktop Provisioner levererar vi säker programmering direkt till utvecklare världen över. Detta ger dem de verktyg de behöver för att utveckla produkter med säkerhet korrekt integrerat, och därmed lägga grunden for ett säkert ramverk för produktion.”

Secure Thingz och IAR Systems har tillsammans skapat en helhetslösning där programvara och tjänster är inkluderat, och där Secure Desktop Provisioner nu ingår. Erbjudandet innefattar såväl utveklingsverktyg som ett tjänsteerbjudande som inkluderar tekniskt stöd, utbildning och konsulttjänster inom säkerhet. Att Secure Desktop Provisioner nu ingår gör det möjligt för företagets kunder att ta nästa steg i sin utveckling, och på ett säkert sätt överföra sin design till en produktionsmiljö för att skapa prototyper med fullt integrerad säkerhet.