Intoi årsredovisning 2010

Kista, 5 april 2011

Intoi (publ) publicerar idag årsredovisning för 2010 på intoi.se. Årsstämma hålls som tidigare meddelats den 3 maj 2011 klockan 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Intoi fokuserar på IAR Systems vars mjukvara används för att programmera kod i inbyggda system. För att spegla den nya inriktningen avser bolaget att byta namn till IAR Systems Group AB.

På intoi.se publiceras också en årsöversikt av IAR Systems med information om bolagets erbjudande, marknad och utveckling.

Vänligen maila Josefin.Skarin@intoi.se för att beställa tryckta exemplar av Intois årsredovisning och/eller IAR Systems årsöversikt.