Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 26 april 2001

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 26 april 2001 Arvoden Bolagsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med 120 000 till styrelsens ordförande och med 60 000 till övriga styrelseledamöter. Arvode skall dock inte i något fall utgå till ledamöter som är anställda i Nocomkoncernen. Vidare fastställdes att revisorerna skall erhålla arvode enligt löpande räkning. Val av styrelse Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Curt Egerot, Anders Jonson, Michael Grimborg, Ola Norberg och Per Westerberg samt nyval av Christer Magnusson. Bengt Nilsson och Clas Strååt hade avböjt omval. Bemyndigande Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av högst 5.000.000 aktier av serie B. Styrelsen kan endast besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport. Utdelning I enlighet med förslag från styrelsen lämnas ingen utdelning för verksamhetsåret 2000. Konstituerande styrelsesammanträde Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Anders Jonson till ny styrelseordförande i Nocom AB Uppsala den 26 april 2001 Styrelsen Nocom AB (publ) För mer information kontakta: Tomas Nygren, vd, Nocom AB Telefon: 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se Anders Jonson, styreleordförande, Nocom AB Telefon: 0708 - 65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Eller besök: www.nocom.com Nocom AB (publ) har sedan starten 1985 hjälpt företag att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximerar affärsnyttan av att ha viktig information tillgänglig på användarnas villkor. Nocom erbjuder lösningar och tjänster för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt och London. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 240 personer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00080/bit0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00080/bit0002.doc