Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 26 april 2004

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 26 april 2004 Utdelning I enlighet med förslag från styrelsen lämnas ingen utdelning för verksamhetsåret 2003. Val av styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Monica Caneman, Curt Egerot, Anders Jonson, Christer Magnusson och Stefan Skarin. Bemyndiganden Styrelsen bemyndigades att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, * fatta beslut om nyemission av aktier av serie B. Styrelsens beslut om nyemission skall ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt * vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 6.000.000 aktier av serie B. Styrelsen kan besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. En nyemission av 6.000.000 aktier motsvarar en utspädning av rösterna med 14 procent och av kapitalet med 17 procent. Val av revisor Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Leonard Daun. Val av revisor avser en period av fyra år. Konstituerande styrelsesammanträde Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Christer Magnusson till styrelseordförande i Nocom AB. Uppsala den 26 april 2004 Styrelsen Nocom AB (publ) För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Christer Magnusson, styrelseordförande, Nocom mobil: 0708 - 55 34 77 e-post: cm.fardledning@telia.com Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem teknikområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom har cirka 75 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT20260/wkr0002.pdf