Kraftigt ökad försäljning i Norden och lönsamt tredje kvartal - Nocoms delårsrapport januari - september 2004

Kraftigt ökad försäljning i Norden och lönsamt tredje kvartal - Nocoms delårsrapport januari - september 2004 För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. I år har det tredje kvartalet präglats av en kraftig försäljningsökning inom programvaror i samtliga de nordiska länderna. Nocoms rapport för årets första nio månader visar på fortsatt tillväxt och lönsamhet. Omsättningen ökade med 44 procent jämfört med motsvarande period 2003, och även lönsamheten förbättrades, med ett resultat efter finansiella poster på nära sju miljoner kronor. - År 2004 har varit ett händelserikt år med stark tillväxt för oss. Att vi är lönsamma även i det tredje kvartalet är glädjande, inte minst för att vi uppnått lönsamheten genom en kraftig försäljningsökning och genom att samtliga våra nordiska bolag går bra, säger Stefan Skarin, vd, Nocom. - Efter år av låg aktivitet på IT-marknaden, ser vi nu tydliga tecken på ökad efterfrågan. Årets kraftigt ökade programvaruförsäljning och breda nordiska framgång gör att vi har all anledning att se ljust på det fjärde kvartalet och inledningen på år 2005. Januari - september 2004 i sammandrag: · Omsättningen ökade med 44 procent och uppgick till 142,1 (98,6) MSEK för årets första nio månader, varav 40,8 (26,3) MSEK för tredje kvartalet · Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,9 (2,9) MSEK, varav 0,8 (-1,6) MSEK för tredje kvartalet Resultat efter skatt uppgick till uppgick till 4,2 (1,5) MSEK, varav 0,3 (-1,4) MSEK för tredje kvartalet Resultat per aktie uppgick till 0,14 (0,05) SEK, varav 0,01 (-0,05) SEK för tredje kvartalet · Tillväxten binder mer kapital, vilket belastade kassaflödet under niomånadersperioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,2 (-3,7) MSEK, beroende på en ökning av rörelsekapitalet. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Stefan Ström, finansdirektör, Nocom mobil: 0708 - 65 10 68 e-post: stefan.strom@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem teknikområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom Drift tillhandahåller såväl drift och hosting som avancerade tjänster för affärskritiska IT-lösningar. Nocom har cirka 95 anställda och finns representerat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/29/20041028BIT21110/wkr0019.pdf