Nocom genomför riktad nyemission till svenska och utländska institutioner

Nocom genomför riktad nyemission till svenska och utländska institutioner I syfte att påskynda utvecklingen av våra lösningar inom mobilt Internet samt Nocoms internationella expansion har Nocom genomfört en nyemission om cirka 240 MSEK. Emissionen, som omfattar 540.000 aktier av serie B, har tecknats av Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB för vidare försäljning till utländska och svenska institutionella investerare. Emissionen har till drygt 75% placerats på välrenommerade amerikanska och europeiska institutioner. Beslutet att genomföra nyemissionen baseras på det bemyndigande som styrelsen fick vid extra bolagsstämma den 9 december 1999. Emissionskursen har fastställts till 444 SEK. "Nyemissionen lägger grunden för en aggressiv tillväxt för våra lösningar inom området mobilt Internet, vår konsultverksamhet och driftverksamhet för mobila tjänster. Vi kan nu accelerera den internationella expansionen ® av produkter så som WAP Direct och MDP (Mobile Distribution Platform services). Vårt mål är att bli en komplett Mobile Internet Services Provider", säger Anders Jonson, VD för Nocom AB. För ytterligare information, kontakta: Anders Jonson, VD Nocom AB, 0708-65 53 01 Torbjörn Gunnarsson, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, 08-696 17 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/25/20000225BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/25/20000225BIT00230/bit0002.pdf