Nocom i storsatsning på affärsintegration

Pressmeddelande och inbjudan till presskonferens: Nocom i storsatsning på affärsintegration - ingår nära samarbete med amerikanska TIBCO Nocom AB (publ) och TIBCO Software Inc (Nasdaq: TIBX) har tecknat ett samarbetsavtal, avseende TIBCO:s världsledande programvaror inom integration. Samarbetet innebär att Nocom kompletterar sin svenska försäljnings- och marknadsföringsorganisation med amerikanska TIBCO:s lösningar. Dessa passar väl in i Nocoms konsult- och tjänsteerbjudande. Genom TIBCO:s infrastrukturprogramvaror samordnas företags system och processer i realtid - såväl internt som externt - för exempelvis kundvårdssystem (CRM), elektronisk handel mellan företag (B2B) och processautomation. "Den snabbt växande marknaden för integration av affärskritiska processer ställer stora krav på infrastruktur och tjänster. Nocom har den erfarenhet och profil som krävs för lyckade projekt som omfattar både produkter och tjänster", säger Jimmy Sköldberg, Nordenchef för TIBCO Software Inc. "Samarbetet kommer att stärka både vår och Nocoms position på marknaden betydligt." Både Nocom och TIBCO har funnits länge på marknaden och integrationslösningar är ett av de IT-områden som bedöms ha störst tillväxtpotential. Analysföretaget Gartner Group räknar med att marknaden för integrationslösningar är cirka 19 miljarder USD de kommande fyra åren*). På den marknaden är TIBCO den ledande leverantören tillsammans med IBM. Under det tredje kvartalet i år omsatte TIBCO USD 75,2 miljoner. Bland de svenska kunderna märks SAS, Telia och Hi3G. "Vi ser samarbetet med TIBCO som strategiskt viktigt och det kommer att ytterligare stärka vår position som leverantör av avancerade IT- lösningar", säger Nocoms vd Stefan Skarin. "Nocom tar i och med samarbetet med TIBCO upp striden med företag som IBM om marknaden för affärsintegration. Vi kommer att ta en ledande position i detta segment." *) http://www3.gartner.com/DisplayDocument?id=336318&acsFlg=accessBought För mer information kontakta: Niclas Sahlgren, Sverigechef, Nocom mobil: 0708-65 10 04 e-post: niclas.sahlgren@nocom.se Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708-65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Jimmy Sköldberg, Nordenchef för TIBCO Software Inc mobil: 070 - 695 70 22 e-post: jskoldbe@tibco.com Presskonferens: Nocom och TIBCO inbjuder till en gemensam presskonferens Tisdagen den 23 oktober, klockan 9.30 På plats finns ledande personer från båda företagen, däribland Andrew Hull, TIBCO, Vice President EMEA (Europa/Mellanöstern/Afrika), Jimmy Sköldberg, Nordenchef för TIBCO Software Inc, Niclas Sahlgren, Sverigechef, Nocom och Stefan Skarin, vd, Nocom. Plats: Radisson SAS Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Konferensrum Hugin Anmäl dig till: Firma Uttryck Rickard Lindhé, behjälplig med presskontakterna, tel 08-652 62 03 eller uttryck@gmp.se Välkommen! Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt, London och Los Angeles. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). www.nocom.com TIBCO Software Inc. (NASDAQ: TIBX) är en världsledande leverantör av lösningar för att integrera affärer mellan företag. TIBCO levererar infrastrukturprogramvara som gör det möjligt att samordna system och processer i realtid. TIBCO-tekniken användes ursprungligen för att införa realtidsteknik på Wall Street och har sedan dess blivit standard inom ett antal olika branscher såsom finansiella tjänster, telekommunikation, elektronisk handel, transport, logistik, tillverkning och energi. Bland TIBCO Softwares över 1200 kunder återfinns Cisco Systems, Yahoo!, NEC, Enron, Sun Microsystems, GE Capital, The Limited, Delta Air Lines, Philips, AT&T och Pirelli. I Norden arbetar TIBCO med bland andra SAS, Telenor, Telia och Ericsson. TIBCO Sverige har Stockholm som bas. Huvudkontoret ligger i Palo Alto, Kalifornien. TIBCO och TIBCO Software är varumärken eller registrerade varumärken i USA och andra länder tillhörande TIBCO Software Inc. Andra produkt- och företagsnamn nämnda i detta dokument tillhör respektive ägare och används bara för identifikation. För juridiska förtydliganden tillämpliga på detta pressmeddelande se "Legal Notice Regarding Forward-Looking Statements" publicerad på http://www.tibco.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00130/bit0001.pdf