Nocom: Inkråmsförvärv i Norge ökar fokus kring Internetsäkerhet

Nocom: Inkråmsförvärv i Norge ökar fokus kring Internetsäkerhet. Nocom AB:s helägda dotterbolag Nocom AS kompletterar utbudet av lösningar kring säkerhet på Internet. Detta sker genom ett inkråmsförvärv från Pronett Inform AS. Förvärvet innefattar agenturen för säkerhetslösningar från Elron Software Inc för, i första hand, den norska marknaden samt personal med kompetens kring dessa lösningar. För mer information kontakta: Stefan Edholm, marknadsdirektör Nocom AB, 0708-651057 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/23/19990923BIT00330/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/1999/09/23/19990923BIT00330/bit0002.pdf