Nocom och Descartes i strukturaffär: Descartes förvärvar Tradevision från Nocom

Nocom och Descartes i strukturaffär: Descartes förvärvar Tradevision från Nocom Nocom AB (publ) har träffat en överenskommelse med det kanadensiska företaget The Descartes Systems Group Inc om överlåtelse av Nocoms aktier i e-logistikföretaget Tradevision AB. Descartes förvärvar Nocoms hela innehav i Tradevision, 70 procent, medan SAS, som äger de resterande 30 procenten, behåller sin andel. Köparen Descartes är ett ledande företag på den globala logistikmarknaden och ligger långt framme i användandet av IT. Descartes är noterat både på amerikanska NASDAQ- börsen och kanadensiska TSE, Toronto Stock Exchange. Köpeskillingen uppgår till cirka 27 miljoner kronor (USD 2,54 miljoner). Genom affären får Descartes tillgång till ett marknadsledande logistiksystem, medan Tradevision tar plats i ett väletablerat företag med en stark position på den globala logistikmarknaden. - Affären med Descartes är ännu ett viktigt steg i Nocoms strävan att inrikta sin verksamhet på IT-lösningar. Kapitaltillskottet ger oss den finansiella styrka som behövs för att utveckla vår kärnverksamhet ytterligare, säger Nocoms vd Stefan Skarin. - Vi ser stora möjligheter till fortsatt samarbete med Descartes. - Tradevision har skapat sig en position som ledande leverantör av lösningar för cargo management, säger Willem Galle, President and Chief Operating Officer, Descartes. - Tradevision kommer att spela en viktig roll i den fortsatta utvidgningen av vår globala strategi för logistikinformation. Dessutom ser vi fram emot att finna ytterligare möjligheter till samarbete med Nocom. Försäljningen kommer att belasta Nocoms resultat i form av en realisationsförlust på cirka 14 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Det finns sedan Nocoms förvärv av Tradevision från SAS en avtalad potentiell tilläggsköpeskilling. Styrelsen har tidigare mot bakgrund av Tradevisions negativa resultatutveckling bedömt att någon tilläggsköpeskilling inte kommer att utgå. Denna bedömning kvarstår. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708-65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Stefan Ström, finansdirektör, Nocom mobil: 0708-65 10 68 e-post: stefan.strom@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag med huvudkontor i Uppsala. Företaget erbjuder heltäckande IT-lösningar - ledande programvaror, konsulttjänster och övriga tjänster inom bland annat hosting, support och utbildning. I Nocom e-channel center kopplas Internet, mobil kommunikation och satellitkommunikation samman med distribution av information till persondatorer, mobiltelefoner, handdatorer (PDA) och digital-TV-boxar. Nocoms kunder är främst nordiska företag inom bland annat industri, telekom, handel, bank och finans. Nocom grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). www.nocom.se The Descartes Systems Group Inc. (Nasdaq:DSGX) (TSE:DSG), grundat 1981, är den ledande leverantören av nätbaserad teknik för logistikhantering. Som erkänd leverantör av logistiklösningar tillhandahåller företaget programvara och nätbaserade tjänster som skapar effektivitet, kundnytta och precision i inköpen av logistiktjänster, till mer än 5.000 tillverkare, distributörer, återförsäljare och leverantörer av logistiktjänster. Descartes är ett globalt företag med internationell kundsupport samt kontor och återförsäljare i Nord- och Sydamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien. För mer information, se www.descartes.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01330/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01330/bit0001.pdf